Rekord: Ministrování na nejvíce místech v nejnižším věku

Patrik Müller z Roudnice ( 2013 ), stál poprvé u oltáře jako ministrant při slavnosti Ježíše Krista Krále v kostele Panny Marie v Hradci Králové, tehdy mu bylo 4 roky a 5 měsíců.

Patrik ministroval například na Velehradě, Tetíně, Hostýně, Svaté Hoře, ale i v Betlémě, Ženevě, Bruselu, Lucemburku, Římě, Irsku a v dalších místech.

Patrik byl zapsán do České databanky rekordů v pondělí 22.1.2024 po mši sloužené v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově, kde Patrik rovněž ministroval.

Celkem tak Patrik ministroval k datu zápasu rekordu na 125 místech.

Audio záznam z tiskové konference

Přejít nahoru