CZ:

Rádio Pelhřimov vysílá v licenci SOCAN.

Vlastníkem poskytnuté licence pro vysílání Rádia Pelhřimov je společnost SOCAN se sídlem 41 Valleybrook Drive, Toronto ON M3B 2S6.

Licence poskytuje vysílací práva pro legální vysílání prostřednictvím internetu, vyrovnává autorská práva pro vysílání.

Kontaktní email: studio@radiopelhrimov.cz

EN:

Radio Pelhřimov broadcasts under a SOCAN license.

The owner of the provided license for the broadcasting of Rádio Pelhřimov is the company SOCAN with its registered office at 41 Valleybrook Drive, Toronto ON M3B 2S6.

The license provides broadcasting rights for legal broadcasts over the Internet, balances broadcasting copyrights.

Contact email: studio@radiopelhrimov.cz

Přejít nahoru