I letos budou moci rodiče přihlásit své ratolesti k předškolní docházce. Bude to mít, ale některá úzkalí.

Přihlášky stáhnete na www.mspelhrimov.cz nebo si je od 12. dubna můžete vzít u hlavních vchodů MŠ

Vyplněné a podepsané přihlášky můžete doručit více způsoby:

  • Do datové schránky školy (c6xram6)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu msprazska@mupe.cz
  • Poštou na adresu Mateřská škola Pelhřimov, Pražská 767, 393 01 Pelhřimov
  • Vyplněnou přihlášku lze též vhodit v označené obálce do poštovní schránky jednotlivých pracovišť MŠ Pelhřimov
  • Pokud byste potřebovali z vážného důvodu předat přihlášku osobně, musíte alespoň den předem telefonicky kontaktovat vedení vámi vybraného pracoviště MŠ, které vám přidělí časovou rezervaci

Co musí žádost obsahovat?

  • Kopii rodného listu dítěte (zvláštní příloha)
  • Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře musí být uvedené přímo na tiskopisu
  • Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně zaslané e-mailem od pediatra.
  • Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce dodat lékařské potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Potvrzení o řádném očkování nemusí mít děti s povinnou předškolní docházkou.

Přihlášky budou přijímány od 2. do 16. května 2021

Více informací Vám poskytnou jednotlivé školky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *