Ukázky spotů

Spot SALS CZ, mluvené slovo, mužský hlas
Spot SALS CZ, hudební podkres, mužský hlas
Spot SALS CZ, hudební podkres, ženský hlas