Tříkrálový pochod na Křemešník se zatím největší účastí v historii této nové tradice. Tento rok se aktivně zúčastnilo bezmála 450 lidí.

Oficiální text:

První neděle po svátku Tří králů, patřila na trasách mezi Pelhřimovem a Křemešníkem pátému ročníku Tříkrálového pochodu, jehož součástí byly i prohlídky stájí s koňmi na Farmě Hrnčíř v Proseči p. Křemešníkem, cesta notně prořídlými křemešnickými lesy, setkání s pelhřimovskými skauty na Slunečné pasece (s guláškem ve vynikajícím chlebu od pana Sankota a opékáním buřtů na ohni), možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalka (byť byla mlha), společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, díky Matici Křemešnické komentované prohlídky areálu kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku (v podání Vojty Škody), díky vstřícnosti p. Koláře a průvodce Jiřího Blažka také prohlídky Větrného zámku a na závěr v kostele zpívání koled v podání zpěvaček pelhřimovské ZUŠ a pana ředitele Jiřího Váni, který zahrál na tamní varhany. Celá akce proběhla jako každoročně ve prospěch Tříkrálové sbírky, k níž přispěl horkými nápoji i poutní hotel Křemešník a mnozí pochodující (vhozením nemalého obnosu do připravených kasiček).

Tříkrálového pochodu se aktivně zúčastnilo zhruba 450 lidí (nejvíc v dosavadní historii této nové tradice). Ti si odnesli pamětní list a pěkný suvenýr, který věnovala pelhřimovská SPŠS, a společně se zmíněnými aktivitami přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 28.540,- Kč. Na uspořádání akce se společně pod taktovkou Agentury Dobrý den a Rostislava Čecha (a na podporu Charity Pelhřimov) podílelo Město Pelhřimov, Kulturní zařízení města, Poutní hotel Křemešník, Matice Křemešnická, Klub českých turistů, Pelhřimovští skauti, Farma Hrnčíř, Základní umělecká škola Pelhřimov. Sluší se připomenout, že ti všichni celou akci připravují i absolvují ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Děkujeme.

6. ročník Tříkrálového pochodu na Křemešník je naplánován na neděli 7. ledna 2024.

Oficiální text a fotografie nám poskytnul Luboš Raf Rafaj z Agentury Dobrý den. Děkujeme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *