🚉 Správa železnic opraví trať z Humpolce do Havlíčkova Brodu.🚧

Součástí této opravy bude.:

➡ kompletní výměna kabeláže v celém úseku trati

➡ Ve stanicích Lípa, Herálec a Humpolec dojde k opravě návěstidel

➡ Opraveny budou také zabezpečení výhybek, nebo dojde k instalaci vyhřívání výhybek

➡ Trať přejde z nynějšího předpisu D3 na D1

➡ Trať bude dálkově řízena z Havlíčkova Brodu

Celkové náklady této opravy trati byla vyčíslena na 109 milionu korun. Hotová by měla být do konce letošního roku