Jan Rosák – Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice

Jan Rosák – Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice

Jan Rosák oslavil 50 let moderování jedné a téže rozhlasové stanice.

” Na Českém rozhlase 2 Praha, později přejmenovaném na Český rozhlas Dvojka uváděl, a to nepřetržitě s výjimkou let 1994–1996, například pořady Redakce zábavy, Dobré jitro či vědecko-populární magazín Meteor. V době registrace rekordu, tedy 50 let od svého nástupu do rozhlasu, moderuje stále na téže stanici pravidelné pořady Šťastnou cestu a Bijáček (filmový měsíčník).

Údaj byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, zaevidován v březnu 2021.” Zdroj.: České rekordy, Foto.: Český rozhlas Dvojka

Fotogalerie Jana Rosáka z akce Pelhřimov! Město rekordů žije!